Svært ekstremt vær for kun noen hundre år siden

Det regnet nærmest uten opphold i Nord-Europa fra våren 1315 til ut på høsten 1322, og året 1816 har gått over i historien som "året uten sommer".

"Den lille istid", regnes fra slutten på 1300 tallet til midt på 1800 tallet. Det finne flere teorier om årsaken. En teori er en brems, eller fullstendig stans, i de store sirkulasjonsstrømmene i havet (kilde: Wikipedia). Dette kan skyldes stor tilførsel av ferskt vann til havene, muligens forårsaket av en forutgående varmeperiode med mye nedbør.

Erik Tunstad, fagredaktør, har skrevet en god artikkel om den "lille istiden". Artikkelen ligger ute på forskning.no

https://forskning.no/historie-klima/den-lille-istid/995774

Flere kurver over temperaturer

Nedenfor er temperaturendringer for sommer og vinter, siste 150 år. Avvikene her er små i forhold til i dag.

Kurven over er hentet fra Metrologisk Institutt (eklima.met.no) og viser sommertemperaturen i Norge i årene fra 1900-2018

Kurven over er hentet fra Metrologisk Institutt (eklima.met.no) og viser vintertemperaturen i Norge i årene fra 1900-2018

Bildet viser utviklingen i global lufttemperatur fra 1979 til 2019, basert på satellitt-målinger. Kilde: https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Bildet viser data som er hentet fra iskjerne på Grønnland og som indikerer temperaturen 4770 år tilbake i tid. Kilde: Published by Cygni Communications Ltd. North Vancouver, BC, Canada - (C) in public domain - producer Rolf A. F. Witzsche. https://www.google.no/search?q=Temperature+in+Greenland+during+the+ice+age&client=opera&hs=ueQ&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKxo-Ur4TjAhVLfZoKHUPEAakQ_AUIECgB&biw=1260&bih=649#imgrc=hdlmt40MbAQDZM: