Bilde fra Hauktjern i Østmarka ved Oslo

Bilde fra Hauktjern i Østmarka ved Oslo

Hvordan ser vår framtid ut?

Ut fra kjente sykluser og tidligere klimaendringer, kan vi også se inn i framtiden. Ting som har repetert seg mange ganger tidligere, vil komme tilbake.

Tegnene er tydelige. Vi går mot et mer ekstremt klima. Dette har sammenheng med at havtemperaturen er i ferd med å stige. Temperaturstigningen siste 150 år er på nesten 1 ºC. Økt havtemperatur gir mer fordampning som fører til mer nedbør. Det bidrar også til kraftigere lavtrykk, som fører til sterkere stormer.

For å gjøre det enkelt. La oss anta at oppvarmingen fra Sola er konstant. Altså tilført varme til havene er konstant. For at havtemperaturen ikke skal stige, må tilført varme ledes bort. Dette skjer gjennom havstrømmer mot polområdene. Her blir varmen brukt til smelting av is som flyter på havet. Smelting av is er en prosess som har pågått ved polområdene siden den siste istiden. Etter hvert blir mengden is som flyter på havet stadig mindre. Da vil det også gå med mindre og mindre varme til å smelte is. Det betyr at havet får mindre avkjøling og da må nødvendigvis temperaturen stig. Dette er enkel fysikk.

I følge de store klimasyklusene og som har repetert seg sjøl minst 40 ganger, nærmer vi oss en ny istid. Det betyr ikke at det plutselig legger seg is over landet vårt. Men det betyr gradvis mer ekstremt vær. Etter hvert som havisen smelter i polområdene, kommer havtemperaturen til å øke enda fortere. Klimaet på land blir også varmere og mer ekstremt. Det neste som skjer er at havstrømmen mot Nordpolen langsomt stopper opp. Da vil temperaturen i nordområdene synke. Isbreene vil vokse.

Når vi ser på klimaet fra tidligere tider, ser vi at det alltid har endret seg over tid. Dette er en kontinuerlig prosess. Sjøl ikke FN sitt klimapanel kan bestemme at temperaturen ikke må stige mer enn 1,5 ºC. Enten vi slipper ut CO2 eller ikke. Temperaturen og klimaet vil endre seg. Hvorfor skal en prosess som har pågått til alle tider, plutselig stoppe opp?

Som vi ser, klimaet danser sin egen dans. Mange hevder at klimaendringene er menneskeskapt. Hvor stor andel av klimaendringene som er menneskeskapt, sies det lite om. Historien viser at store endringer vil skje av naturlige årsaker. Dette er noe vi mennesker ikke kan kontrollere.

Likevel, det fritar oss ikke fra ansvar for en bærekraftig utvikling. Vår levestandard har ført til et høyt forbruk av mat, klær, hus, biler osv., og vi reiser svært mye. Stadig flere mennesker i verden prøver å oppnå samme levestandard som oss. Dette fører til et høyt forbruk av råvarer og en forurensning av kloden som ikke kan vare evig. Viktige råstoffer vil etter hvert ta slutt, sammen med forurensning kan dette føre til sykdommer og mindre matproduksjon. Naturlige klimaendringer kan også bli en utfordring.

Kampen for en bærekraftig utvikling er nødvendig for at også våre etterkommere skal ha et godt sted å bo.

Bildet viser havets overflatetemperatur fra 1865 til 2015. Vi ser at Nord Atlanterhavet har hatt en stigning på ca. 0,8 grader. Nordsjøen har steget med ca. 1 grad. Kilde: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-surface-temperature-2/assessment

Bildet viser havets overflatetemperatur fra 1865 til 2015. Vi ser at Nord Atlanterhavet har hatt en stigning på ca. 0,8 grader. Nordsjøen har steget med ca. 1 grad. Kilde: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-surface-temperature-2/assessment

Les om bakgrunnen til denne siden

Det er flere kapitler her om andre temaer innen klima. Menyene er øverst på denne siden, eller trykk under for å komme til neste kapittel.

Gå til forsiden

Del denne siden