Innledning

Denne siden har søkelys på naturlige klimasvingninger. Det er samlet inn data fra tidligere hendelser, slik at dette kan sammenlignes med endringer vi ser i dag. Hensikten er å sette det vi opplever i et større perspektiv.

Forurensning og det faktum at vi driver rovdrift av vår planet, er ikke tema her.

Klimaet på vår klode er hele tiden i bevegelse, det liksom danser seg gjennom tidene. I noen perioder har temperaturen vært lav. I andre perioder har den vært høy. Snittemperaturen har aldri stått stille over lang tid.

Denne artikkelen er inndelt i ulike temaer. Disse er angitt i menyen øverst på sidene.

 

Temperaturendringer siste 80 år

Blå kurve nedenfor viser gjennomsnitt temperaturen som er målt ved Blindern i Oslo i perioden fra 1940 og fram til i dag. Rød kurve er tilsvarende måling ved Svalbard lufthavn. 

Kilde: Meteorologisk institutt (MET)

Kilde: Meteorologisk institutt (MET)

Denne kurven viser global temperatur målt i luften ved bakken fra 1979 til 2022. Kurven viser en stigende tendens. Men målt temperatur i mai 2022 er bare 0,17 grader over gjennomsnitten denne perioden. Kilde er NASA https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Denne kurven viser global temperatur målt i luften ved bakken fra 1979 til 2023. Kurven viser en stigende tendens. Men målt temperatur i februar 2023 er bare 0,08 grader over gjennomsnitten denne perioden. Kilde er NASA https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Temperaturendringer siste 150 år

Av kurvene nedenfor kan vi se at temperaturen har en stigende tendens. Stigningen er på omtrent en grad i løpet av siste 150 år. 

 

Denne kurven er hentet fra Metrologisk Institutt i Oslo (eklima.met.no). Den viser snittemperaturen for siste 150 år ved Blindern i Oslo.

Denne kurven er hentet fra Metrologisk Institutt i Oslo

Den viser vintertemperaturen siden 1900 ved Blindern i Oslo.

Kilde: (https://www.met.no//vaer-og-klima/klima-siste-150-ar/regionale-kurver/ostlandet-siden-1900)

Kurvene her viser global snittemperatur i perioden 1880 til 2015. Temperaturene er målt av 4 uavhengige klimasenter, NASA, Hadley Center, NOAA og Japanese Meteorological Agency. Kurvene her viser også en temperaturstigning på ca. en grad.

Kurvene her viser global snittemperatur i perioden 1880 til 2015. Temperaturene er målt av 4 uavhengige klimasenter, NASA, Hadley Center, NOAA og Japanese Meteorological Agency. Kurvene her viser også en temperaturstigning på ca. en grad.

Temperaturendringer gjennom siste 2000 år

Av kurvene nedenfor ser vi at det var varmere tidligere og vi ser at temperaturen i mange hundre år har hatt en synkende tendens før vår tid. Temperaturen nådde en bunn på slutten av 1700 tallet hvor vi hadde den "lille istiden". Da var det unormalt kaldt. Deretter har vi hatt en liten temperaturstigning. Men av kurven kan vi se at dagens temperaturstigning er liten i forhold til tidligere temperaturvariasjoner.

 

Kurven over viser vintertemperaturen siste 2000 år i Nagybárkány, Ungarn. Det er 1 °C pr. strek.

Kurven over viser vintertemperaturen siste 2000 år i Nagybárkány, Ungarn. Det er 1 °C pr. strek.

Kurven over viser global temperatur fra år 900 til år 2000. Kilde: IPCC

Kurven over viser global temperatur fra år 900 til år 2000. Kilde: IPCC

Temperaturvariasjon siste 10.000 år

Av kurvene nedenfor kan vi se at det var betydelig varmere for 8000 år siden

Middeltemperaturen i juni siste 10.000 år i Tromsø. Kilde: http://en.chessbase.com/post/troms-a-che-olympiad-in-the-midnight-sun-

Middeltemperaturen i juni siste 10.000 år i Tromsø. Kilde: http://en.chessbase.com/post/troms-a-che-olympiad-in-the-midnight-sun-

Dette bildet er basert på kjerneboring i isen på Grønland og viser snittemperaturen siste 10.000 år. Kurven her indikerer at det har vært svært store temperatursvingninger.

Dette bildet er basert på kjerneboring i isen på Grønland og viser snittemperaturen siste 10.000 år. Kurven her indikerer at det har vært svært store temperatursvingninger.

Her en liten oppsummering fra Grønland siste 8000 år

Her en liten oppsummering fra Grønland siste 8000 år

Les også om istider

Det er flere kapitler her om andre temaer innen klima. Menyene er øverst på denne siden, eller trykk under for å komme til neste kapittel.

Del denne siden